Site Overlay

Komende vergaderingen

Eens in de twee maanden vergadert de dorpsraad Aartswoud over diverse vraagstukken, om zo de belangen van onze inwoners te behartigen. De notulen van deze vergaderingen kunt u vinden onder
het kopje notulen.

Openbare jaarvergadering 2024
18 januari 2024 in café de Stompe Toren

Bestuursvergaderingen 2024
Deze vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn openbaar. U dient uzelf minimaal een week van te voren op te geven als u aanwezig wilt zijn via secretariaat@dorpsraadaartswoud.nl 

Vergaderschema 2024

18 maart 2024

23 april 2024

8 juli 2024

9 september 2024

4 november 2024