Site Overlay

Komende vergaderingen

Eens in de twee maanden vergadert de dorpsraad Aartswoud over diverse vraagstukken, om zo de belangen van onze inwoners te behartigen. De notulen van deze vergaderingen kunt u vinden onder
notulen … klik hier

Openbare jaarvergadering 2022
Wegens Corona is de jaarvergadering in Café de Stompe Toren afgelast.

Bestuursvergaderingen 2022
Deze vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn openbaar, graag van te voren opgeven als u aanwezig wilt zijn via secretariaat@dorpsraadaartswoud.nl:  

Vergaderschema 2022

20 januari ’22

14 maart ’22

16 mei ’22

11 juli ’22

12 september ‘22

14 november ‘22