Site Overlay

Komende vergaderingen

Eens in de twee maanden vergadert de dorpsraad Aartswoud over diverse vraagstukken, om zo de belangen van onze inwoners te behartigen. De notulen van deze vergaderingen kunt u vinden onder
notulen … klik hier

Openbare jaarvergadering 2023
19 januari 2023 in café de Stompe Toren

Bestuursvergaderingen 2023
Deze vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn openbaar, graag van te voren opgeven als u aanwezig wilt zijn via secretariaat@dorpsraadaartswoud.nl:  

Vergaderschema 2023

15 maart 2023

22 mei 2023

26 juni 2023

11 september 2023

13 november 2023