Site Overlay

Informatie over onze dorpsraad

De Dorpsraad behartigt de belangen van de inwoners van het dorp Aartswoud, een van de zes kernen van de gemeente Opmeer en bestaat uit 4 leden (klik hier om kennis te maken met onze leden)

De Dorpsraad vergadert 5 tot 7 x per jaar. Tweemaal, in januari en in juni/juli, wordt de vergadering in een openbare gelegenheid georganiseerd, in Café de Stompetoren. De uitnodiging met agenda van de jaarvergadering wordt per mail verspreid. Wilt u de uitnodiging per post ontvangen, geef uw postadres dan spoedig door aan ons.