Site Overlay

Informatie over onze dorpsraad

De Dorpsraad behartigt de belangen van de inwoners van het dorp Aartswoud, een van de zes kernen van de gemeente Opmeer en bestaat uit 6 leden (klik hier om kennis te maken met onze leden)

De Dorpsraad vergadert 5 tot 7 x per jaar. Tweemaal, in januari en in juni, wordt de vergadering in een openbare gelegenheid georganiseerd, in Café de Stompetoren. De uitnodiging met agenda van de jaarvergadering wordt per mail verspreid. Wilt u de uitnodiging per post ontvangen, geef uw postadres dan spoedig door aan ons.