Site Overlay

Verenigingen en clubs Aartswoud

Ons dorp telt een aantal verenigingen, zoals Voetbalclub AGSV,
Toneelvereniging De Hoop, IJsclub Aartswoud en de Biljartclub.Voetbalclub AGSV

Het adres van Voetbalclub AGSV is
Schoolstraat 32 a Aartswoud. Zie: www.agsv.nl


Toneelvereniging DE HOOP
In Aartswoud is er de toneelvereniging genaamd ‘De Hoop’. In 2008 vierde de vereniging haar 125 jarig bestaan. Er wordt jaarlijks 1 toneelstuk gespeeld met  3 uitvoeringen in cafe De Stompe Toren. Het is een enthousiaste vereniging met veel leden. Het streven is om ieder jaar weer 1 of meerdere mensen te laten debuteren. Hierdoor blijft het een jonge groep met nieuw bloed. Wilt u ook eens kijken of meespelen, stuur dan een mail naar marloudezeeuw@gmail.com


Stichting Kerkgebouw Aartswoud
De stichting Kerk Aartswoud verzorgt jaarlijks diverse activiteiten in de kerk om zo de kerk, die eigendom is van de Stichting te kunnen onder -en behouden. Daartoe vinden er tal van culturele activiteiten plaats waarvoor de kerk een podium biedt. Ook is er 1 x per jaar een zomertentoonstelling, georganiseerd door de Culturele werkgroep. Om de Stichting te ondersteunen kunt u donateur worden: meer info Ger Marx (0229-581342) of kerkaartswoud@hotmail.nl
Nadere informatie is te vinden op: www.kerkaartswoud.nl


IJsclub Aartswoud
De ijsclub Aartswoud zorgt bij voldoende vorst in de winter voor het schaatsplezier in Aartswoud. De ijsclub verzorgt de kleine ijsbaan vooraan in de Braak en het Groetkanaal. Openingstijden worden doorgegeven aan de leden via mail en basisschool De Dubbele Punt te Aartswoud.
Wij hebben een zeer betrokken bestuur en professioneel materiaal om het schaatsplezier tot een succes te maken.

Naast de winterpret houdt het bestuur van de ijsclub Aartswoud zich ook bezig met het organiseren van Koningsdag.

Schaatslessen in Hoorn
Het schaatsseizoen 2015 was een groot succes mede door het groot aantal jeugdleden die hebben deelgenomen met de schaatstrainingen in Hoorn. De schaatstrainingen worden gecoördineerd door Anja Groot. Zij is het aanspreekpunt voor het jeugdschaatsen. Voor vragen over het jeugdschaatsen; Anja Groot, mailadres; ikschaats@gmail.com

De schaatstrainingen worden gegeven door Anja, Lou Schilder en enkele zeer betrokken ouders. Ook hebben er een aantal jaren kinderen via de school hun maatschappelijke stage bij de IJsclub gelopen.

Clubgebouw
Als de winter zijn best doet, dan gaat het komende seizoen ook zeker het clubgebouw aan het Groetkanaal weer een plek worden waar menig ijsliefhebber te vinden is.

Lidmaatschap
Nog geen lid? Meld je dan aan voor slechts € 7.50 per volwassene per jaar, kinderen uit hetzelfde gezin schaatsen gratis mee. Bij Marion de Bood 0229-581333. Eenmaal per jaar (okt –nov) wordt de contributie opgehaald door een bestuurslid.

Kleding inzameling
Sinds 2009 staat er op het AGSV terrein een kledingbak. Hier kunt u oude kleding in kwijt. Deze bak wordt regelmatig geleegd. De opbrengst gaat voor 50% naar AGSV en voor 50% naar de IJsclub. Het is de bedoeling dat u de kleding droog in een vuilniszak stopt en in de bak doet op het AGSV terrein. De actie loopt goed, maar het kan altijd beter, dus vertel het ook door aan kennissen, familie enz. Er staat tevens een container voor olie en vet. U kunt oud frituurvet hier inleveren.  

Oud papier inzameling
Eens in de twee weken wordt er oud papier opgehaald.

Biljartclub De Stompe Toren
Meer informatie over de Biljartclub van Aartswoud kunt u vinden op: www.biljartclubaartswoud.nl