Komende vergaderingen

Eens in de twee maanden vergadert de dorpsraad Aartswoud over diverse vraagstukken, om zo de belangen van onze inwoners te behartigen. De notulen van deze vergaderingen kunt u vinden onder
notulen ... klik hier

Openbare jaarvergadering 2019
17 januari 2019,  20:00 uur in Café De Stompe Toren

Bestuursvergaderingen 2019
Deze vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn openbaar, graag van te voren opgeven als u aanwezig wilt zijn via secretariaat@dorpsraadaartswoud.nl:  

Vergaderschema 2019
18 maart 2019 
20 mei 2019 
15 juli 2019 (in het café)
16 september 2019 
18 november 2019 
16 januari 2020 jaarvergadering