Komende vergaderingen

Eens in de twee maanden vergadert de dorpsraad Aartswoud over diverse vraagstukken, om zo de belangen van onze inwoners te behartigen. De notulen van deze vergaderingen kunt u vinden onder
notulen ... klik hier

Jaarvergadering 2017 en 2018
19 januari 2017, 20:00 uur openbare jaarvergadering in café De Stompe Toren
18 januari 2018, 20:00 uur

Bestuursvergaderingen 2017
Deze vergaderingen zijn openbaar, graag van te voren opgeven als u aanwezig wilt zijn

30 januari 2017, 20:00 uur 
10 juli 2017, 20:00 uur
20 november, 20:00 uur

Vergadering Dorpsraad Aartswoud en B & W
di 21 maart 2017, 20:15 - 21:15 uur
di 19 september 2017, 19:00 - 20:00 uur