Komende vergaderingen

Eens in de twee maanden vergadert de dorpsraad Aartswoud over diverse vraagstukken, om zo de belangen van onze inwoners te behartigen. De notulen van deze vergaderingen kunt u vinden onder
notulen ... klik hier

Openbare jaarvergadering 2021
Wegens Corona is de jaarvergadering verplaatst naar 5 juli '21 (onder voorbehoud).

Bestuursvergaderingen 2021
Deze vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn openbaar, graag van te voren opgeven als u aanwezig wilt zijn via secretariaat@dorpsraadaartswoud.nl:  

Vergaderschema 2021

11 januari '21

16 maart '21

17 mei ’21

5 juli ’21 (jaarvergadering)

13 september ‘21

15 november ‘21