Komende vergaderingen

Eens in de twee maanden vergadert de dorpsraad Aartswoud over diverse vraagstukken, om zo de belangen van onze inwoners te behartigen. De notulen van deze vergaderingen kunt u vinden onder
notulen ... klik hier

Openbare jaarvergadering 2019
17 januari 2019,  20:00 uur in Café De Stompe Toren

Bestuursvergaderingen 2018
Deze vergaderingen beginnen om 20.00 uur en zijn openbaar, graag van te voren opgeven als u aanwezig wilt zijn: 
19 maart 2018
14 mei 2018
17 september 2018
19 november 2018