Vergaderingen

Eens in de twee maanden vergadert de dorpsraad Aartswoud over diverse vraagstukken, om zo de belangen van onze inwoners te behartigen. De notulen van deze vergaderingen kunt u vinden onder
notulen ... klik hier

Openbare vergaderingen 2016/2017
6 juni 2016 om 20.00 uur openbare vergadering in de kerk
19 januari 2017 om 20.00 uur openbare jaarvergadering in café De Stompe Toren

Data bestuursvergaderingen 2016 
(Deze vergaderingen zijn ook openbaar, graag van te voren opgeven als u aanwezig wilt zijn)
22 februari om 20:00 uur
17 mei om 20:00 uur
7 november 2016 om 20:00 uur

Data vergadering doprsraad en B & W
22 maart 2016 om 19.00 uur
27 september 2016 om 20.15 uur