Vergaderingen

Eens in de twee maanden vergadert de dorpsraad Aartswoud over diverse vraagstukken, om zo de belangen van onze inwoners te behartigen. De notulen van deze vergaderingen kunt u vinden onder
notulen ... klik hier

Openbare vergaderingen 2018
18 januari 2018 om 20.00 uur cafe De Stompe Toren: Openbare jaarvergadering
juli 2018 om 20.00 uur 

Data bestuursvergaderingen 2018 
(Deze vergaderingen zijn ook openbaar, graag van te voren opgeven als u aanwezig wilt zijn)
19 maart om 20:00 uur
14 mei om 20:00 uur
17 september om 20.00 uur
19 november om 20:00 uur