informatie over onze dorpsraad

De Dorpsraad behartigt de belangen van de inwoners van het dorp Aartswoud, een van de zes kernen van de gemeente Opmeer en bestaat uit 7 leden (klik hier om kennis te maken met onze leden)

De Dorpsraad vergadert 6 x per jaar. Twee maal wordt de vergadering in een openbare gelegenheid georganiseerd, zoals in Café de Stompetoren (jaarvergadering) of de zaal van de kerk de Stompetoren. Hiervoor ontvangen alle inwoners van Aartswoud een uitnodiging. Vanaf 2017 zal de uitnodiging met agenda van de vergaderingen alleen nog per mail worden verspreid. Wilt u de uitnodiging per mail ontvangen, geef uw mailadres dan spoedig door aan ons. De actuele agenda is ook op deze website te lezen onder activiteiten.