Verkeerssituatie

Parkeren fietsstrook
maart 2021

De dorpsraad kreeg een aantal meldingen van bewoners dat er door een BOA ( bijzonder opsporing ambtenaar) waarschuwingen uitgedeeld waren aan de Schoolstraat voor het parkeren op de openbare weg. Er zou gebruik gemaakt worden van de fietsstrook.
Bij herhaling zou er beboet worden.

De dorpsraad is hier achteraan gegaan en heeft contact gehad met wijkagent en de betreffende BOA. Na navraag  te hebben gedaan blijkt dat Aartswoud niet beschikt over een fietsstrook maar een fiets suggestie strook. Op een fietsstrook mag niet worden geparkeerd. Op een fiets suggestie strook wel.

De betreffende BOA is dus iets te ijverig geweest en excuseert zich voor het misverstand.
Wel geeft hij aan dat, geparkeerde auto’s de doorstroming niet mogen belemmeren en er geen andere dingen als motorvoertuigen op de openbare weg gestald mogen worden.

Komst rotonde Zuiderzeestraat-Westfriesedijk-Koggenrandweg 
Er wordt een rotonde aangelegd bij Aartswoud. De planning voor gereedheid is de zomer van 2022. Voor meer informatie en een foto-impressie, klik hier.

Verkeersnotitie ANWB Aartswoud
Er is in oktober 2015 een gesprek geweest met vertegenwoordigers van de Dorpsraad Aartswoud, wijkagent Dhr. Staal en de ANWB. In het gesprek is gesproken over een drietal kruisingen in Aartswoud die door de Dorpsraad als onveilig worden  ervaren. Na het gesprek heeft de ANWB een verkeersnotitie gemaakt.

Verkeersnotitie Aartswoud 2016