Verkeerssituatie

Verkeersnotitie ANWB Aartswoud

Enquete verkeersplan gemeente Opmeer
De gemeente houdt een enquête onder haar inwoners m.b.t. het verkeersplan. Wilt u uw mening laten horen, dan kunt u de onderstaande link aanklikken:
http://112westfriesland.com/uw-mening-over-het-verkeer-in-opmeer/

Er is in oktober 2015 een gesprek geweest met vertegenwoordigers van de Dorpsraad Aartswoud, wijkagent Dhr. Staal en de ANWB. In het gesprek is gesproken over een drietal kruisingen in Aartswoud die door de Dorpsraad als onveilig worden  ervaren. Na het gesprek heeft de ANWB een verkeersnotitie gemaakt.

Verkeersnotitie Aartswoud 2016