Actueel/onderwerpen


Hier vindt je meer informatie over over actuele onderwerpen in ons dorp.

..........................................................................................................................................................................

 Rotonde Westfriese Dijk

Aanpassingen N239 (rotonde bij Zuiderzeestraat en fietsbrug bij Ringsloot)

Inloopavond op woensdag 10 oktober 2018 in café-restaurant De Stompe Toren, Schoolstraat 40 in Aartswoud van 18.00 tot 21.00 uur. Tijdens de inloopavond kan het voorontwerpbestemmingsplan worden bekeken en er kan dan aan een medewerker van de provincie of gemeente om een toelichting worden gevraagd. Tijdens de avond zal er (afhankelijk van de belangstelling) één of twee keer een plenaire presentatie gegeven worden.

 

Informatie over motorcrosbaan 

Beste Aartswouders en anderszins belangstellenden,

Misschien hebben jullie het inmiddels al via de pers meegekregen, maar de gemeenteraad van Hollands Kroon heeft besloten de plannen voor de motorcross de volgende fase in te laten gaan. Dit ondanks het grote aantal insprekers tegen de cross, alle argumenten die zij hebben aangedragen en de grote opkomst van tegenstanders op de publieke tribune. Met dit besluit wijkt de gemeenteraad af van haar in 2013 genomen besluit aangaande de geluidsnormen en worden deze normen opgerekt naar wat volgens het geluidsonderzoek maximaal haalbaar (en binnen de wettelijke kaders) is. Een ander onderdeel van het besluit van afgelopen donderdag is de beperking van de openingstijden tot maximaal 26 zon- en feestdagen per jaar en maximaal vier dagen per week. Garantie dat dit besluit ten aanzien van de openingsrijden in een later stadium niet wordt terug gedraaid wordt echter niet gegeven. Dat het plan nu de volgende fase in mag betekent dat er een MER (Milieu Effect Rapportage) wordt gemaakt. Hiermee worden de effecten voor het milieu inzichtelijk gemaakt. In deze procedure is ook weer een moment van inspraak.

De dorpsraad zal de procedure nauwlettend volgen en u zo goed mogelijk geïnformeerd houden.

 

Een welverdiende Pluim
De pluim is een initiatief van de Dorpsraad Aartswoud om bewoners, verenigingen, stichtingen en/of bedrijven in het zonnetje te zetten voor hun bijzonders bijdrage aan het dorp Aartswoud. Tijdens de Algemene Jaarvergadering van de Dorpsraad wordt dan de zogeheten ‘pluim’ uitgereikt, in de vorm van een tegeltje om dit te vereeuwigen. Tal van redenen kunnen aanleiding zijn voor het bedankje. De tegeltjes zijn door Mariska Knijn handgeschilderd.

Ontvangers van het unieke tegeltje:

2015: Maatschap van Nieuwenhuyzen/Kieft Koggerandweg Middenmeer
Akkerbouwbedrijf van Johan Nieuwenhuyzen en Ada Kieft welke ook gewassen verbouwd op het oude land rond Aartswoud. Hierdoor moet met groot landbouwverkeer het dorp Aartswoud worden gekruist. Tijdens het transport door het dorp viel het op dat de chauffeurs keurig en veilig reden. Met het in- en uitgaan van basisschool De Dubbele Punt werd er zelfs een andere(veel langere) route gekozen.

2016: Marga Landman, Aartswoud
Marga staat voor iedereen klaar en doet veel vrijwilligerswerk met zeer veel enthousiamse. Een echte kartrekker die overal ja op zegt. Zo is zij jaren actief geweest voor de Kinderkermis, is ze Vice-voorzitter van AGSV, helpt ze mee met de rommelmarkt en regelt de vrijwilligers voor de jaarlijkse Oudejaarsdijkenloop. Ook zorgt zij voor de nodige sponsoren en de verloting.  
 2017: Elly Deutekom-Muntjewerff, Aartswoud
Elly heeft zich nadrukkelijk gemanifesteerd in de lokale politiek. Ze is in 1994 voor het eerst als lid van Gemeentebelangen gekozen in de gemeenteraad van Opmeer en heeft vele jaren in de gemeenteraad gezeten voor Gemeentebelangen. Vanaf 2006 heeft ze als wethouder uit Aartswoud haar stem kunnen laten horen binnen het gemeentebestuur. De Dorpsraad Aartswoud vindt dat de inzet van Elly vanuit Aartswoud binnen het gemeentebestuur veel lof verdient.

2018: Ger en Riet Marx, Aartswoud
Ger en Riet hebben een centrale rol in het dorp. Ger en Riet zijn in 1982 vanuit Limburg gekomen om de eigenaren te worden van het dorpscafé De Stompe Toren, tegenover de kerk. Ger is naast caféhouder ook begrafenisondernemer en zit tevens in het bestuur van Stichting Kerk Aartswoud en het bestuur van de Kinderkermis. Riet regelt de gang van zaken in en om het café. De  voornaamste reden dat Ger en Riet een pluim verdienen is dat je altijd bij ze terecht kunt. Ze zorgen voor iedereen; iedereen hoort erbij en is welkom. 

Burger AED-hulpverlening

Sinds 28 april 2010 is in Aartswoud de burger AED-hulpverlening operationeel.AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Dit apparaat wordt gebruikt voor reanimatie bij mensen met een hartstilstand.

In Aartswoud zijn twee apparaten geïnstalleerd: één apparaat hangt aan de voorkant van de schuur van de familie Bossen, Schoolstraat 37 (tegenover de voetbalvelden) en het andere apparaat hangt links bij de garage van Fa. v.d. Bel, Zuiderzeestraat 16.

Hoe werkt de burger AED-hulpverlening?
Per apparaat wordt een groep van 10 getrainde vrijwilligers gevormd.

Als iemand getuige is van een persoon met een hartstilstand, dan wordt 112 gebeld. De meldkamer verstuurt een SMS-bericht aan de geregistreerde vrijwilligers. De ene helft van de groep burgerhulpverleners krijgt een SMS-bericht ‘ga naar het slachtoffer en start de reanimatie’. De andere helft krijgt een SMS-bericht ‘haal het dichtstbijzijnde AED-apparaat op’.

Mensen met een hartstilstand hebben de beste overlevingskans als zij binnen 6 minuten kunnen worden gereanimeerd. Met behulp van de vrijwilligers kan snel eerste hulp geboden worden, waarna het ambulancepersoneel de geboden hulp over kan nemen. Uit recente studies blijkt dat overlevingskansen stijgen van 16 -25% naar 50-70%.Conclusie: snelle reanimatie en defibrillatie redt levens!

Aartswoud zoekt nog vrijwilligers voor de AED-hulpverlening. Mocht u interesse hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de Dorpsraad van Aartswoud.

 


..........................................................................................................................................................................