Actueel/onderwerpen


Hier vindt je meer informatie over over actuele onderwerpen in ons dorp.

..........................................................................................................................................................................

Stichting Windloket Wieringermeer stelt Windfonds open

Vanaf nu kunnen alle bewoners, verenigingen en instellingen in de Wieringermeer en directe omgeving voorstellen voor lokale projecten indienen bij het Windfonds om daarmee in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage. Het Windfonds beschikt in het eerste jaar over een budget van 75.000 euro. Voorstellen kunnen tot uiterlijk 29 februari 2020 worden ingediend, in mei wordt bekend gemaakt welke in aanmerking komen voor een bijdrage.

Het Windfonds is opgericht door Windpark Wieringermeer om lokale initiatieven te ondersteunen en stimuleren. Jaarlijks wordt een deel van de opbrengsten van het windpark gestort in dit fonds. Het windpark is in 2019 voor een klein deel in bedrijf gegaan, dus is er sprake van een kleine opbrengst. De initiatiefnemers van Windpark Wieringermeer hebben desondanks besloten al € 75.000 euro beschikbaar te stellen voor het Windfonds. Dat maakt het mogelijk nu al aanvragen voor initiatieven in te dienen.

Voorstellen indienen

Bewoners, instellingen en verenigingen in de Wieringermeerpolder en tot een straal van 3,5 kilometer daaromheen kunnen ideeën indienen die voor financiële ondersteuning in aanmerking komen. In de aanvraag moet duidelijk worden hoe het plan zal worden gerealiseerd. Het Windfonds wil projecten en initiatieven die een algemeen maatschappelijk doel dienen of de duurzaamheid in de Wieringermeer bevorderen financieel ondersteunen. Voor 2020 geldt dat voorstellen die aansluiten bij het thema ‘75 jaar’ (75 jaar na de bevrijding en de (her)drooglegging van de Wieringermeer) een pré hebben. Verder moeten projectvoorstellen ten goede komen aan de gezamenlijke leefomgeving of sociale samenhang. Klik hier voor meer informatie en het aanvraagformuier.

Verkeersveiligheid

Wanneer inwoners hardrijders signaleren in het dorp, kunnen zij het kenteken en tijdstip doorgeven aan de wijkagenten: bel 0900 – 8844 of mail wijkagenten-opmeer@politie.nl.

 
Nieuwjaarsreceptie gemeente Opmeer in de kerk van Aartswoud

Dorpsraad Aartswoud is als eerste dorpsraad gevraagd om de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op locatie te organiseren. Uitnodigingen zijn verspreid door het hele dorp, via de brievenbus, mail en Facebook.  De receptie werd gehouden in de kerk, waar burgemeester Nijpels een toespraak hield. De catering werd verzorgd door café De Stompe Toren. Muzikale ontvangst werd uitgevoerd door Loes de Zeeuw, fotopresentatie door Hanneke de Boer en drone filmbeelden door Bas Jonkers. Er waren zo’n 185 bezoekers. We zijn zeer trots op dit resultaat!

Update motorcrossbaan

Voor iedereen die vragen heeft en informatie zoekt over het NC-10 terrein, het beoogde motorcrossterrein, is er nu de website: nc10terrein.nl

Op deze site vind je alle beschikbare informatie om zelf een goed beeld te kunnen vormen over de impact op de omgeving.

Je leest hier over de zorgen van verontruste bewoners en welke stappen zij ondernemen.

Via deze link kunt u het advies lezen van gemeente Hollands Kroon naar aanleiding van de ingediende zienswijzen.
 
 

 Een welverdiende Pluim

De pluim is een initiatief van de Dorpsraad Aartswoud om bewoners, verenigingen, stichtingen en/of bedrijven in het zonnetje te zetten voor hun bijzonders bijdrage aan het dorp Aartswoud. Tijdens de Algemene Jaarvergadering van de Dorpsraad wordt dan de zogeheten ‘pluim’ uitgereikt, in de vorm van een tegeltje om dit te vereeuwigen. Tal van redenen kunnen aanleiding zijn voor het bedankje. De tegeltjes zijn door Mariska Knijn handgeschilderd.

Ontvangers van het unieke tegeltje:

2015: Maatschap van Nieuwenhuyzen/Kieft Koggerandweg Middenmeer
Akkerbouwbedrijf van Johan Nieuwenhuyzen en Ada Kieft welke ook gewassen verbouwd op het oude land rond Aartswoud. Hierdoor moet met groot landbouwverkeer het dorp Aartswoud worden gekruist. Tijdens het transport door het dorp viel het op dat de chauffeurs keurig en veilig reden. Met het in- en uitgaan van basisschool De Dubbele Punt werd er zelfs een andere(veel langere) route gekozen.

2016: Marga Landman, Aartswoud
Marga staat voor iedereen klaar en doet veel vrijwilligerswerk met zeer veel enthousiamse. Een echte kartrekker die overal ja op zegt. Zo is zij jaren actief geweest voor de Kinderkermis, is ze Vice-voorzitter van AGSV, helpt ze mee met de rommelmarkt en regelt de vrijwilligers voor de jaarlijkse Oudejaarsdijkenloop. Ook zorgt zij voor de nodige sponsoren en de verloting.  

2017: Elly Deutekom-Muntjewerff, Aartswoud
Elly heeft zich nadrukkelijk gemanifesteerd in de lokale politiek. Ze is in 1994 voor het eerst als lid van Gemeentebelangen gekozen in de gemeenteraad van Opmeer en heeft vele jaren in de gemeenteraad gezeten voor Gemeentebelangen. Vanaf 2006 heeft ze als wethouder uit Aartswoud haar stem kunnen laten horen binnen het gemeentebestuur. De Dorpsraad Aartswoud vindt dat de inzet van Elly vanuit Aartswoud binnen het gemeentebestuur veel lof verdient.

2018: Ger en Riet Marx, Aartswoud
Ger en Riet hebben een centrale rol in het dorp. Ger en Riet zijn in 1982 vanuit Limburg gekomen om de eigenaren te worden van het dorpscafé De Stompe Toren, tegenover de kerk. Ger is naast caféhouder ook begrafenisondernemer en zit tevens in het bestuur van Stichting Kerk Aartswoud en het bestuur van de Kinderkermis. Riet regelt de gang van zaken in en om het café. De  voornaamste reden dat Ger en Riet een pluim verdienen is dat je altijd bij ze terecht kunt. Ze zorgen voor iedereen; iedereen hoort erbij en is welkom. 

2019: Hans Landman
Hans is zo iemand die altijd en overal is. 30 jaar is hij voorzitter van de kinderkermis, een prestatie op zich. Samen met Ger Marx heeft hij de draaimolen aangekocht voor de kinderkermis en ervoor gezorgd dat deze werd opgeknapt met hulp van vrijwilligers.

Ook kocht hij 25 jaar terug een trein. Hiermee rijdt Hans al jaren in de rondte. Kerstfair, feestjes, trouwerijen, de kinderkermis, pas nog de kinderen van school rijden voor het kerstdiner, je kunt het zo gek niet bedenken. 

Hans was/is naast deze inzet ook nog actief als vrijwilliger bij:
De ijsclub –koek en zopie. 
Vrijwilliger bloemencorso waarvan de opbrengst naar AGSV ging. 
De dijkenloop –posten- al 40 jaar. 
De Koningsdag Spelen.

Hans is een topper voor ons dorp. Als Dorpsraad willen we je namens iedereen heel hartelijk danken voor je inzet.

 
Burger AED-hulpverlening

Sinds 28 april 2010 is in Aartswoud de burger AED-hulpverlening operationeel.AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Dit apparaat wordt gebruikt voor reanimatie bij mensen met een hartstilstand.

In Aartswoud zijn twee apparaten geïnstalleerd: één apparaat hangt aan de voorkant van de schuur van de familie Bossen, Schoolstraat 37 (tegenover de voetbalvelden) en het andere apparaat hangt links bij de garage van Fa. v.d. Bel, Zuiderzeestraat 16.

Hoe werkt de burger AED-hulpverlening?
Per apparaat wordt een groep van 10 getrainde vrijwilligers gevormd.

Als iemand getuige is van een persoon met een hartstilstand, dan wordt 112 gebeld. De meldkamer verstuurt een SMS-bericht aan de geregistreerde vrijwilligers. De ene helft van de groep burgerhulpverleners krijgt een SMS-bericht ‘ga naar het slachtoffer en start de reanimatie’. De andere helft krijgt een SMS-bericht ‘haal het dichtstbijzijnde AED-apparaat op’.

Mensen met een hartstilstand hebben de beste overlevingskans als zij binnen 6 minuten kunnen worden gereanimeerd. Met behulp van de vrijwilligers kan snel eerste hulp geboden worden, waarna het ambulancepersoneel de geboden hulp over kan nemen. Uit recente studies blijkt dat overlevingskansen stijgen van 16 -25% naar 50-70%.Conclusie: snelle reanimatie en defibrillatie redt levens!

Aartswoud zoekt nog vrijwilligers voor de AED-hulpverlening. Mocht u interesse hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de Dorpsraad van Aartswoud.

 


..........................................................................................................................................................................