Actueel/onderwerpen


Hier vindt je meer informatie over over actuele onderwerpen in ons dorp.

..........................................................................................................................................................................

Windmolens Wieringermeer
Bericht van gemeente Hollands Kroon 18-03-2021

Mogelijke oplossing voor rood licht windmolens Windpark Wieringermeer

Het rode licht boven op de windmolens van Windpark Wieringermeer roept weerstand op. ’s Avonds is het nooit meer helemaal donker. En mensen vinden het lelijk. Dit licht, ook wel ‘obstakelverlichting’ genoemd, is verplicht. Het rode licht helpt voor de vliegveiligheid. Op donderdag 25 februari heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen. Hierin wordt de regering gevraagd om binnen twee jaar de lichthinder van windmolens weg te nemen. Het college vindt dit een positieve ontwikkeling.

In de toekomst gaat het licht pas aan als er een vliegtuig langskomt
Bij alle windmolens met een tiphoogte hoger dan 150 meter staat altijd het licht aan. Het is de bedoeling dat het licht straks alleen aan gaat als er een vliegtuig in de buurt komt. Daarvoor krijgen vliegtuigen een transponder. Vaak hebben ze die al. Daarmee stuurt het vliegtuig een signaal uit. Windmolens met een ontvanger zetten daarna automatisch het licht aan.
Dit soort licht is in Duitsland uitgebreid getest. Voor een groot deel is de lichthinder weggenomen. In Duitsland wordt dit systeem daarom ingevoerd. De Tweede Kamer heeft de regering gevraagd dit systeem binnen twee jaar in Nederland mogelijk te maken. Dit moet juridisch worden vastgelegd. En moet gewijzigd worden in de informatiebladen door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is positief over deze ontwikkeling
Deze branchevereniging van de windsector wil zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving. Uiteraard vinden wij dat ook. Hetzelfde geluid horen we van Windpark Wieringermeer. Het windpark ziet goede kansen voor de invoering van dit soort licht en gaat dit verder onderzoeken.

Er is een landelijke werkgroep obstakelverlichting. In dat overleg zitten een aantal provincies, ministeries, de NWEA en de ILT. Daarnaast is er in het Interprovinciaal Overleg (samenwerking tussen provincies) een overleg van projectleiders windenergie. We zijn via de provincie Noord-Holland aangesloten op deze (toekomstige) ontwikkelingen.

Windpark Wieringermeer ligt in de buurt van het laagvlieggebied Wieringermeerpolder
Het aan en uit gaan van het licht, kan gevolgen hebben voor de helikopters van Vliegkamp De Kooy in Den Helder. Hierover gaan we in gesprek met Vattenfall en ECN Wind Energy Facilities van het Windpark Wieringermeer en de provincie Noord-Holland. Ook gaan we in gesprek met de andere eigenaren van windparken in onze gemeente.

Toekomstscenario's Opmeer 2030 

Voor de Toekomstvisie Opmeer 2030 zijn vier scenario’s opgesteld. Deze scenario’s zijn gebaseerd op twee toekomstcafés in januari, 360 graden interviews, een sessie met ambtenaren, een actie met ansichtkaarten onder inwoners en toekomstwensen van inwoners. Klik hier voor meer informatie: https://opmeer2030.nl/

Verkeersveiligheid

Wanneer inwoners hardrijders signaleren in het dorp, kunnen zij het kenteken en tijdstip doorgeven aan de wijkagenten: bel 0900 – 8844 of mail wijkagenten-opmeer@politie.nl.

 Motorcrossbaan

Voor iedereen die vragen heeft en informatie zoekt over het NC-10 terrein, het beoogde motorcrossterrein, is er nu de website: nc10terrein.nl

Op deze site vind je alle beschikbare informatie om zelf een goed beeld te kunnen vormen over de impact op de omgeving. Je leest hier over de zorgen van verontruste bewoners en welke stappen zij ondernemen.

Via deze link kunt u het advies lezen van gemeente Hollands Kroon naar aanleiding van de ingediende zienswijzen.
 

 Een welverdiende Pluim

De pluim is een initiatief van de Dorpsraad Aartswoud om bewoners, verenigingen, stichtingen en/of bedrijven in het zonnetje te zetten voor hun bijzonders bijdrage aan het dorp Aartswoud. Tijdens de Algemene Jaarvergadering van de Dorpsraad wordt dan de zogeheten ‘pluim’ uitgereikt, in de vorm van een tegeltje om dit te vereeuwigen. Tal van redenen kunnen aanleiding zijn voor het bedankje. De tegeltjes zijn door Mariska Knijn handgeschilderd.

Ontvangers van het unieke tegeltje:

2015: Maatschap van Nieuwenhuyzen/Kieft Koggerandweg Middenmeer
Akkerbouwbedrijf van Johan Nieuwenhuyzen en Ada Kieft welke ook gewassen verbouwd op het oude land rond Aartswoud. Hierdoor moet met groot landbouwverkeer het dorp Aartswoud worden gekruist. Tijdens het transport door het dorp viel het op dat de chauffeurs keurig en veilig reden. Met het in- en uitgaan van basisschool De Dubbele Punt werd er zelfs een andere(veel langere) route gekozen.

2016: Marga Landman, Aartswoud
Marga staat voor iedereen klaar en doet veel vrijwilligerswerk met zeer veel enthousiamse. Een echte kartrekker die overal ja op zegt. Zo is zij jaren actief geweest voor de Kinderkermis, is ze Vice-voorzitter van AGSV, helpt ze mee met de rommelmarkt en regelt de vrijwilligers voor de jaarlijkse Oudejaarsdijkenloop. Ook zorgt zij voor de nodige sponsoren en de verloting.  

2017: Elly Deutekom-Muntjewerff, Aartswoud
Elly heeft zich nadrukkelijk gemanifesteerd in de lokale politiek. Ze is in 1994 voor het eerst als lid van Gemeentebelangen gekozen in de gemeenteraad van Opmeer en heeft vele jaren in de gemeenteraad gezeten voor Gemeentebelangen. Vanaf 2006 heeft ze als wethouder uit Aartswoud haar stem kunnen laten horen binnen het gemeentebestuur. De Dorpsraad Aartswoud vindt dat de inzet van Elly vanuit Aartswoud binnen het gemeentebestuur veel lof verdient.

2018: Ger en Riet Marx, Aartswoud
Ger en Riet hebben een centrale rol in het dorp. Ger en Riet zijn in 1982 vanuit Limburg gekomen om de eigenaren te worden van het dorpscafé De Stompe Toren, tegenover de kerk. Ger is naast caféhouder ook begrafenisondernemer en zit tevens in het bestuur van Stichting Kerk Aartswoud en het bestuur van de Kinderkermis. Riet regelt de gang van zaken in en om het café. De  voornaamste reden dat Ger en Riet een pluim verdienen is dat je altijd bij ze terecht kunt. Ze zorgen voor iedereen; iedereen hoort erbij en is welkom. 

2019: Hans Landman
Hans is zo iemand die altijd en overal is. 30 jaar is hij voorzitter van de kinderkermis, een prestatie op zich. Samen met Ger Marx heeft hij de draaimolen aangekocht voor de kinderkermis en ervoor gezorgd dat deze werd opgeknapt met hulp van vrijwilligers.

Ook kocht hij 25 jaar terug een trein. Hiermee rijdt Hans al jaren in de rondte. Kerstfair, feestjes, trouwerijen, de kinderkermis, de kinderen van school rijden voor het kerstdiner, je kunt het zo gek niet bedenken. 

Hans was/is naast deze inzet ook nog actief als vrijwilliger bij:
De ijsclub –koek en zopie. 
Vrijwilliger bloemencorso waarvan de opbrengst naar AGSV ging. 
De dijkenloop –posten- al 40 jaar. 
De Koningsdag Spelen.

2020: Margriet Brouwer
Margriet heeft de pluim meer dan verdiend. Ze heeft de kinderen van de basisschool groene vingers gegeven met verschillende natuurprojecten in en om de school. Ook heeft Margriet zich jarenlang ingezet voor de dorpsraad. Ook is zij lid van de Ossenworst Genossenschaft en helpt e mee bij de organisatie van evenementen en wandelingen vanuit de kerk van Aartswoud. Koken met dorpsgenoten, sportactiviteiten, de redactie van de Aartswouder; teveel om op te noemen! Margriet, bedankt! 

 Burger AED-hulpverlening

Sinds 28 april 2010 is in Aartswoud de burger AED-hulpverlening operationeel.AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Dit apparaat wordt gebruikt voor reanimatie bij mensen met een hartstilstand.

In Aartswoud zijn twee apparaten geïnstalleerd: één apparaat hangt aan de voorkant van de schuur van de familie Bossen, Schoolstraat 37 (tegenover de voetbalvelden) en het andere apparaat hangt links bij de garage van Fa. v.d. Bel, Zuiderzeestraat 16.

Hoe werkt de burger AED-hulpverlening?
Per apparaat wordt een groep van 10 getrainde vrijwilligers gevormd.

Als iemand getuige is van een persoon met een hartstilstand, dan wordt 112 gebeld. De meldkamer verstuurt een SMS-bericht aan de geregistreerde vrijwilligers. De ene helft van de groep burgerhulpverleners krijgt een SMS-bericht ‘ga naar het slachtoffer en start de reanimatie’. De andere helft krijgt een SMS-bericht ‘haal het dichtstbijzijnde AED-apparaat op’.

Mensen met een hartstilstand hebben de beste overlevingskans als zij binnen 6 minuten kunnen worden gereanimeerd. Met behulp van de vrijwilligers kan snel eerste hulp geboden worden, waarna het ambulancepersoneel de geboden hulp over kan nemen. Uit recente studies blijkt dat overlevingskansen stijgen van 16 -25% naar 50-70%.Conclusie: snelle reanimatie en defibrillatie redt levens!

Aartswoud zoekt nog vrijwilligers voor de AED-hulpverlening. Mocht u interesse hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de Dorpsraad van Aartswoud.

 


..........................................................................................................................................................................