Actueel/onderwerpen


Hier vindt je meer informatie over over actuele onderwerpen in ons dorp.

..........................................................................................................................................................................

Een welverdiende Pluim
De pluim is een initiatief van de Dorpsraad Aartswoud om bewoners, verenigingen, stichtingen en/of bedrijven in het zonnetje te zetten voor hun bijzonders bijdrage aan het dorp Aartswoud. Tijdens de Algemene Jaarvergadering van de Dorpsraad wordt dan de zogeheten ‘pluim’ uitgereikt, in de vorm van een tegeltje om dit te vereeuwigen. Tal van redenen kunnen aanleiding zijn voor het bedankje. De tegeltjes zijn door Mariska Knijn handgeschilderd.

Ontvangers van het unieke tegeltje:

2015: Maatschap van Nieuwenhuyzen/Kieft Koggerandweg Middenmeer
Akkerbouwbedrijf van Johan Nieuwenhuyzen en Ada Kieft welke ook gewassen verbouwd op het oude land rond Aartswoud. Hierdoor moet met groot landbouwverkeer het dorp Aartswoud worden gekruist. Tijdens het transport door het dorp viel het op dat de chauffeurs keurig en veilig reden. Met het in- en uitgaan van basisschool De Dubbele Punt werd er zelfs een andere(veel langere) route gekozen.

2016: Marga Landman, Aartswoud
Marga staat voor iedereen klaar en doet veel vrijwilligerswerk met zeer veel enthousiamse. Een echte kartrekker die overal ja op zegt. Zo is zij jaren actief geweest voor de Kinderkermis, is ze Vice-voorzitter van AGSV, helpt ze mee met de rommelmarkt en regelt de vrijwilligers voor de jaarlijkse Oudejaarsdijkenloop. OOk zorgt zij voor de nodige sponsoren en de verloting.  
 

Burger AED-hulpverlening

Sinds 28 april 2010 is in Aartswoud de burger AED-hulpverlening operationeel.AED staat voor Automatische Externe Defibrillator. Dit apparaat wordt gebruikt voor reanimatie bij mensen met een hartstilstand.

In Aartswoud zijn twee apparaten geïnstalleerd: één apparaat hangt aan de voorkant van de schuur van de familie Bossen, Schoolstraat 37 (tegenover de voetbalvelden) en het andere apparaat hangt links bij de garage van Fa. v.d. Bel, Zuiderzeestraat 16.

Hoe werkt de burger AED-hulpverlening?
Per apparaat wordt een groep van 10 getrainde vrijwilligers gevormd.

Als iemand getuige is van een persoon met een hartstilstand, dan wordt 112 gebeld. De meldkamer verstuurt een SMS-bericht aan de geregistreerde vrijwilligers. De ene helft van de groep burgerhulpverleners krijgt een SMS-bericht ‘ga naar het slachtoffer en start de reanimatie’. De andere helft krijgt een SMS-bericht ‘haal het dichtstbijzijnde AED-apparaat op’.

Mensen met een hartstilstand hebben de beste overlevingskans als zij binnen 6 minuten kunnen worden gereanimeerd. Met behulp van de vrijwilligers kan snel eerste hulp geboden worden, waarna het ambulancepersoneel de geboden hulp over kan nemen. Uit recente studies blijkt dat overlevingskansen stijgen van 16 -25% naar 50-70%.Conclusie: snelle reanimatie en defibrillatie redt levens!

Aartswoud zoekt nog vrijwilligers voor de AED-hulpverlening. Mocht u interesse hebben, verzoeken wij u contact op te nemen met de Dorpsraad van Aartswoud.

 


..........................................................................................................................................................................