Dorpsraad Aartswoud

Welkom op de website van de Dorpsraad Aartswoud. Op deze website kunt u informatie vinden over onze doelstellingen en werkwijze.

Ook vindt u informatie om kennis te nemen van de geschiedenis van onze leefomgeving. En natuurlijk wordt u op de hoogte gehouden van actuele zaken die binnen ons dorp leven.
Heeft u suggesties, tips of ideeën over deze website? Laat het ons weten via E-mail:secretariaat@dorpsraadaartswoud.nl
Ook informatie van / over activiteiten is van harte welkom.
 

Informatie over motorcrosbaan!

Beste Aartswouders en anderszins belangstellenden,

Misschien hebben jullie het inmiddels al via de pers meegekregen, maar de gemeenteraad van Hollands Kroon heeft besloten de plannen voor de motorcross de volgende fase in te laten gaan. Dit ondanks het grote aantal insprekers tegen de cross, alle argumenten die zij hebben aangedragen en de grote opkomst van tegenstanders op de publieke tribune. Met dit besluit wijkt de gemeenteraad af van haar in 2013 genomen besluit aangaande de geluidsnormen en worden deze normen opgerekt naar wat volgens het geluidsonderzoek maximaal haalbaar (en binnen de wettelijke kaders) is. Een ander onderdeel van het besluit van afgelopen donderdag is de beperking van de openingstijden tot maximaal 26 zon- en feestdagen per jaar en maximaal vier dagen per week. Garantie dat dit besluit ten aanzien van de openingsrijden in een later stadium niet wordt terug gedraaid wordt echter niet gegeven. Dat het plan nu de volgende fase in mag betekent dat er een MER (Milieu Effect Rapportage) wordt gemaakt. Hiermee worden de effecten voor het milieu inzichtelijk gemaakt. In deze procedure is ook weer een moment van inspraak.

De dorpsraad zal de procedure nauwlettend volgen en u zo goed mogelijk geïnformeerd houden.