Dorpsraad Aartswoud

Welkom op de website van de Dorpsraad Aartswoud. Op deze website kunt u informatie vinden over onze doelstellingen en werkwijze.

Ook vindt u informatie om kennis te nemen van de geschiedenis van onze leefomgeving. En natuurlijk wordt u op de hoogte gehouden van actuele zaken die binnen ons dorp leven.
Heeft u suggesties, tips of ideeën over deze website? Laat het ons weten via E-mail:secretariaat@dorpsraadaartswoud.nl
Ook informatie van / over activiteiten is van harte welkom.
 

NIEUWS over motorcrosbaan!

Er zijn snelle ontwikkelingen gaande omtrent de motorcrossbaan in de Wieringermeerpolder. De dorpsraad Aartswoud wil u daarom informeren over deze ontwikkelingen. Tevens willen wij weten wat de mening is van de inwoners van Aartswoud over dit onderwerp. Daarom hebben wij per mail de onderstaande informatie gestuurd 
Op 22 februari a.s. wordt een beslissing genomen in de gemeenteraad van Hollands Kroon.

Korte geschiedenis
Reeds lange tijd bestaan er plannen om in de provincie Noord-Holland een motorcrossbaan te ontwikkelen. De gemeente Hollands Kroon, de Provincie en MC Noord-Holland hebben het perceel aan de Groetweg hiervoor op het oog. Deze locatie ligt circa 1 a 1,5 km van Aartswoud.

In december 2013 heeft de gemeente Hollands Kroon het verzoek van MC Noord-Holland afgewezen op grond van twee belangrijke zaken:
• De gemeente wilde financieel niet garant staan (inmiddels heeft MC Noord-Holland aangegeven deze garantie niet meer nodig te hebben).
• Voor toestemming moet het geluidsniveau worden beperkt tot max. 50 dB(A).

De huidige feiten op een rij:
• MC Noord-Holland wil een uitzonderingspositie inzake wettelijke geluidsnormen.
• MC Noord-Holland wil, om de exploitatie rond te krijgen, 365 dagen per jaar gebruik kunnen maken van de crossbaan. Het voorstel van het College aan de Raad is echter openstelling van 26 zon- en feestdagen van 12.00 – 18.00 uur en vier dagen per week van 7.00 tot 19.00 uur (maximaal zes uur per dag).
• Om de exploitatie rond te krijgen wil MC Noord-Holland op het crossterrein ook andere evenementen organiseren, zoals drones en trekkertrekwedstrijden, waarover in het geluidrapport niets wordt vermeld.
• In het geluidsrapport wordt ook niets vermeld over het gebruik van een geluidsinstallatie.
• Er wordt uitgegaan van een geluidsniveau gemeten over 12 uur per etmaal. Als je zes uur per dag de baan gebruikt, mag je het decibelgeluid overschrijden als je maar binnen de 12 uur voldoet aan de vereisten. Het betekent in feite dat gedurende het gebruik van de baan het geluidsniveau altijd overschreden mag worden.
• De bedoeling is het terrein een (inter)nationale uitstraling te geven. Bij crossevenementen elders in het land worden wel tot 20.000 bezoekers geteld. De verkeersdrukte zal hierdoor zeker op wedstrijddagen en bij genoemde andere evenementen substantieel toenemen.
• De omgeving van Aartswoud is officieel een stiltegebied en het Groetkanaal is belangrijk als ecologische verbinding. Extra geluid past naar onze mening niet bij deze omgeving. Mede in ogenschouw genomen de recente ontwikkelingen m.b.t. de nieuwe aanvliegroutes voor vliegveld Lelystad.

Gezien het belang van dit onderwerp voor de omwonenden vindt de dorpsraad het niet gepast om zo’n belangrijk besluit binnen zo’n kort tijdsbestek en eveneens kort voor de verkiezingen te overhaasten. Omwonenden zijn niet tijdig en voldoende geïnformeerd over het te nemen besluit op 22 februari. De gemeente Opmeer heeft via een bestuursbrief aangegeven in overleg te willen met de gemeente Hollands Kroon maar tot nu toe is hier niet op gereageerd.

Standpunt: voor / tegen / neutraal (omcirkel uw standpunt)

Naam:
Handtekening:

Uiterlijk zondag 18 februari voor 20.00 uur ontvangen wij uw reactie.